elektriska installationer i hem och på företag

Horndals Elektriska erbjuder kompletta elinstallationslösningar i hem och på företag. Från enklare byten av strömbrytare till omdragning av el i hela fastigheter.
Vi tar hem vitvaror på beställning och levererar samt installerar.
 
Reparations-, underhålls- och nyinstallationsarbeten, butiksförsäljning av armaturer för inne och utemiljö samt hushållsapparater.

Horndals Elektriska AB

Stora vägen 51

774 67 HORNDAL 


Telefon 0226-401 20

ulrica.horndalsel@telia.com

horndalsel@telia.com

Ulf Lindh 070-688 42 96

Roger Lindh 070-688 42 97